0348-493000 info@ccapp.nl

Q Team leidraad verantwoorde personeelssamenstelling

Q Team TeamworkQ Team (Zorgteam) is een specifiek meetinstrument voor de leidraad verantwoorde personeelssamenstelling in de zorg (VPS-ZO). Gericht op de ondersteuning van de ontwikkeling van (multidisciplinaire) teams in de verpleeghuizen. Het instrument is bedoelt om nadrukkelijk te werken aan de kwaliteit van leven voor bewoners in verpleeghuizen.

Met Q Team de teamkwaliteit verbeteren

Vanuit de drie perspectieven, bewoners en mantelzorg, medewerkers en vrijwilligers en randvoorwaarden brengt het instrument (een keuze uit de) 38 thema’s in beeld. Het instrument ondersteunt bij de manier waarop het team de kwaliteit verder kan verbeteren.  Met de mogelijkheid om herhaalde metingen uit te voeren en zo de voortgang te zien en waar nodig verder te verdiepen. Q Team biedt tevens beslissing ondersteuning en workflow ondersteuning aan het team en helpt hen zo de juiste interventies te doen en vervolgstappen te zetten.

Het meetinstument ondersteunt de coaching door de organisaties en wordt  door CC zorgadviseurs geïmplementeerd.

Q Team verschijnt in november 2017.

Ontwikkeling

Onze applicaties zijn gebaseerd op ons in eigen huis ontwikkelde interview-systeem. Dit systeem wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor de Sustainability Guide.